Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

Liema awtorità tgħinni nibgħat talba f’pajjiż ieħor tal-UE?

Bħala awtoritajiet ta’ assistenza, l-uffiċċji tal-gvern ta’ Budapest u tal-kontea (servizzi lokali ta’ appoġġ għall-vittmi) jipprovdu assistenza.

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

L-awtorità ta’ assistenza tipprovdi formoli ta’ applikazzjoni u assistenza fil-mili tal-formoli ta’ applikazzjoni u tittrażmetti l-formoli ta’ applikazzjoni.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk ikun hemm bżonn għat-talba li nkun se nibgħat? Jekk iva, min iħallas għat-traduzzjoni?

Iva, u l-ispejjeż jitħallsu mill-Istat.

Hemm imposti amministrattivi jew imposti oħrajn li jridu jitħallsu meta t-talba tintbagħat pajjiż ieħor?

Le, it-trażmissjoni tat-talba hija mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 07/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.