Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ungeriż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Liema awtorità se tgħinni biex nibgħat pretensjoni f’pajjiż ieħor tal-UE?

L-uffiċċji tad-distrett tal-uffiċċji tal-gvern ta’ Budapest jew tal-kontea (servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi lokali), bħala awtoritajiet ta’ assistenza.

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

L-awtorità ta’ assistenza tipprovdi formoli ta’ applikazzjoni u assistenza biex jimtlew il-formoli ta’ applikazzjoni u tittrażmetti l-formoli ta’ applikazzjoni.

Din l-awtorità se tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk il-pretensjoni li tinħareġ tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Iva, u l-ispejjeż iħallashom l-Istat.

Hemm imposti amministrattivi jew imposti oħrajn li għandhom jitħallsu meta l-pretensjoni tintbagħat barra mill-pajjiż?

Le, is-sottomissjoni tal-applikazzjoni hija mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 21/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.