Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Liema awtorità ser tgħini biex nibgħat talba f’pajjiż ieħor tal-UE?

Ministry for Justice, Culture and Local Government

30, Old Treasury Street
Valletta

X'inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

Ir-rwol tagħha huwa li tagħmel proċess preliminari u valutazzjoni tat-talba.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk it-talba tkun teħtieġ din? Jekk iva, min iħallas għal dan?

Iva, l-awtorita' tittraduċi d-dokumenti ta' sostenn.  L-Aġenzija għall-Għajnuna Legali tkopri l-ispejjez kif ukoll l-ispejjez relatati.

Hemm imposti ħlasijiet amministrattivi jew oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tintbagħat barra l-pajjiż?

M'hemm ebda ħlasijiet oħrajn li għandhom jitħallsu.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.