Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Liema awtorità se tgħinni nippreżenta pretensjoni f'pajjiż ieħor tal-UE?

Il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi tad-Delitti (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC).

X'inhu r-rwol tal-awtorità tal-assistenza?

L-“awtorità tal-assistenza” fil-Portugall hija l-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi tad-Delitti (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC), li għandha l-funzjonijiet li ġejjin:

  • Tgħin biex tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kkompletata t-talba/pretensjoni;
  • Tgħaddi l-pretensjonijiet lill-awtorità li tiddeċiedi tal-Istat Membru fejn ikun twettaq id-delitt;
  • Tiggwida lill-pretendenti jekk ikunu meħtieġa dokumenti addizzjonali;
  • Torganizza seduta jekk l-awtorità li tiddeċiedi fl-Istat Membru l-ieħor tal-UE tqis li jkun meħtieġ.

Din l-awtorità se tittraduċi d-dokumenti ta’ prova, jekk ikunu meħtieġa traduzzjonijiet għall-finijiet tal-pretensjoni li tkun qed tintbagħat? Jekk iva, min iħallas għat-traduzzjoni?

Id-dokumenti jridu jiġu ppreżentati bil-Portugiż u bl-Ingliż. Jekk ikun meħtieġ li jiġu tradotti, l-ispiża titħallas mis-CPVC.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li jridu jitħallsu meta l-pretensjoni tintbagħat barra l-pajjiż?

Le.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.