Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – Afdeling Wenen
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De taken van de assistentieverlenende instantie worden vermeld in Richtlijn 2004/80/EG van de Raad. Deze worden ook beschreven in artikel 9a van de Wet slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz).

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Conform artikel 11 van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad hoeft u hiervoor als slachtoffer niet te betalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Hieraan zijn er voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.

Laatste update: 19/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.