Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Adres: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgarije

Website: https://www.compensation.bg

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten verzoekt om assistentie van de bevoegde instanties in andere landen in zaken waarbij Bulgaarse onderdanen in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit. Ook verleent de raad juridische bijstand aan buitenlandse onderdanen die legaal in Bulgarije verblijven.

De raad helpt Bulgaarse onderdanen die in een andere EU-lidstaat het slachtoffer van een strafbaar feit zijn geworden bij het invullen van verzoeken om schadeloosstelling en stuurt de ingevulde formulieren door naar de bevoegde instantie van de betrokken andere lidstaat.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja. De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten zal, zo nodig, de bewijsstukken vertalen. Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven niet te betalen voor deze vertaling.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.