Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het Tsjechische ministerie van Justitie, dienst Schadeloosstelling

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Deze zorgt voor het contact en de communicatie met de beslissende instantie.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De assistentieverlenende instantie zal de documenten op haar eigen kosten vertalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.