Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven (Erstatningsnævnet)

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Als assistentieverlenende instantie staat de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven aanvragers bij met het vertalen en indienen van hun aanvraag in een ander EU-land. Daarnaast verleent de Commissie tijdens de procedure hulp bij het vertalen van documenten die zijn ontvangen van of moeten worden ingediend in een ander EU-land.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven neemt contact op met een vertaler en betaalt de kosten voor het vertalen van de vereiste documenten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee. Alle onkosten in verband met het indienen van de aanvraag in het buitenland worden betaald door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Laatste update: 04/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.