Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Socialeverzekeringsraad

Endla 8
15092
TALLINN

Telefoon: +372 6121360
Fax: +372 6408155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Website: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opmerkingen:

De beslissende instantie is de Socialeverzekeringsraad samen met zijn lokale pensioenafdelingen.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Hulp bieden bij het invullen en indienen van verzoeken om schadeloosstelling en bewijsstukken bij de bevoegde instantie van een ander land.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Als iemand de bevoegde instantie van een ander land rechtstreeks benadert, komen de kosten voor rekening van die persoon. Als de documenten worden ingediend via de Socialeverzekeringsraad, worden de benodigde formulieren ingevuld en wordt indien nodig een niet-officiële vertaling bijgevoegd. De vertaling wordt betaald door de Socialeverzekeringsraad.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer een verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 28/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.