Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het Bureau voor slachtofferhulp en ngo-beleid (Bureau de l'aide aux victimes et de la politique association - BAVPA) van het ministerie van Justitie is de assistentieverlenende instantie die u kan helpen bij het doorsturen van uw verzoek naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie kan de verzoeker informatie verstrekken over de mogelijkheden om schadevergoeding aan te vragen en over de benodigde formulieren. Vervolgens stuurt zij het verzoek en de bewijsstukken door naar de assistentieverlenende instantie of (rechtstreeks) naar de beslissende instantie van de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De assistentieverlenende instantie vertaalt de stukken niet. U moet de vereiste stukken laten vertalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 05/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.