Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De Griekse assistentieverlenende instantie (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Athene

Tel.: +30 213 130 7056

E-mail: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie kan u een verzoekformulier toezenden en u informatie verstrekken over procedurele aangelegenheden en het recht van de andere lidstaat. Ook kan de assistentieverlenende instantie bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden over uw verzoek.

De assistentieverlenende instantie zal uw verzoek in ontvangst nemen en doorsturen aan de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat, zonder zelf een beoordeling van het verzoek te maken, en u informeren over de voortgang van de zaak.

De assistentieverlenende instantie zal de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat bijstaan bij het horen van de verzoeker of andere partijen, zoals getuigen of deskundigen.

Op verzoek van de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat zal de assistentieverlenende instantie: a) de instantie voor schadeloosstelling bijstaan wanneer de hoorzitting door de instantie voor schadeloosstelling zelf wordt gehouden, telefonisch of per videoconferentie, in overeenstemming met het Griekse recht, in welk geval de assistentieverlenende instantie zal zorgen voor de benodigde logistieke infrastructuur; of b) de hoorzitting zelf houden, in overeenstemming met het Griekse recht, en een verslag van de hoorzitting toezenden aan de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat. In dat laatste geval zal het verslag van de hoorzitting, dat in het Grieks wordt opgesteld, worden vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de andere lidstaat, of in een andere officiële EU-taal die de betrokken lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

De door de Griekse assistentieverlenende instantie voor dit doel gemaakte kosten zijn voor rekening van de Griekse staat.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het verzoekformulier en de vereiste ondersteunende documenten zullen worden vertaald onder verantwoordelijkheid en op kosten van de Griekse assistentieverlenende instantie in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de instantie voor schadeloosstelling waaraan de documenten worden verzonden is gevestigd, of in een andere officiële EU-taal die de betrokken lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, tenzij het land dat het verzoek ontvangt heffingen oplegt.

Laatste update: 25/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.