Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De districtskantoren van de overheidsinstanties in Boedapest of de provincies (lokale diensten voor slachtofferhulp), die optreden als assistentieverlenende instanties.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie verstrekt verzoekformulieren, biedt hulp bij het invullen daarvan en stuurt ze door.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, en de kosten worden door de staat gedragen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het doorsturen van het verzoek.

Laatste update: 11/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.