Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Welke instantie helpt mij bij het versturen van een verzoek om schadeloosstelling naar een andere EU-lidstaat?

De centrale overheidsinstanties in de hoofdstad Boedapest of de comitaten (territoriale diensten voor slachtofferhulp) zullen u daarbij helpen omdat zij belast zijn met het verlenen van assistentie.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie verstrekt verzoekformulieren, biedt slachtoffers hulp bij het invullen daarvan en stuurt ze door naar de geadresseerde.

Laat deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja. De kosten worden gedragen door de staat.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan het doorsturen van het verzoek.

Laatste update: 07/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.