Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

In Italië wordt assistentie verleend door het openbaar ministerie (procura della Repubblica) bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

In Italië wordt assistentie verleend door het openbaar ministerie bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker.

In zijn hoedanigheid van assistentieverlenende instantie heeft het openbaar ministerie de volgende taken:

  • het verschaft u als verzoeker alle essentiële informatie over het systeem van schadevergoeding van de EU-lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd;
  • het verstrekt u de formulieren die nodig zijn om uw verzoek in te dienen;
  • het geeft u op uw verzoek algemene richtlijnen en informatie over hoe u de aanvraag moet invullen en welke stukken u mogelijk moet meesturen;
  • het ontvangt de verzoeken om schadeloosstelling en stuurt deze samen met de bewijsstukken onmiddellijk door naar de beslissende instantie van de EU-lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd;
  • het helpt u aanvullende informatie te verstrekken wanneer de beslissende instantie van de lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd, daarom vraagt;
  • het stuurt op uw verzoek aanvullende informatie en verdere stukken naar de beslissende instantie;
  • als de beslissende instantie van de EU-lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd, u of een andere persoon wil horen, treft het openbaar ministerie de nodige maatregelen zodat de beslissende instantie de betrokken persoon rechtstreeks conform de wetten van die lidstaat kan bevragen. Als er een videoconferentie wordt gehouden, zijn de voorschriften in Wet nr. 11 van 7 januari 1998 van toepassing;
  • als de beslissende instantie van de andere EU-lidstaat daarom vraagt, zal het openbaar ministerie u of een andere persoon zelf horen en een verslag van de hoorzitting naar deze instantie sturen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Als assistentieverlenende instantie vertaalt het openbaar ministerie bij de rechtbank soms ook documenten. Als verzoeker hoeft u daarvoor niet te betalen.

Het openbaar ministerie stuurt alle informatie naar de beslissende instantie van de andere EU-lidstaat in de officiële taal of een van de officiële talen van die lidstaat (dit moet wel een door de EU-instellingen gebruikte taal zijn), dan wel in een andere taal van de EU-instellingen die door deze lidstaat kan worden aanvaard.

De verslagen van de hoorzittingen van de assistentieverlenende instantie worden verstuurd in het Italiaans.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 03/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.