Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Justitie

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Website: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het Luxemburgse ministerie van Justitie helpt u de benodigde informatie te krijgen over de mogelijkheden om als slachtoffer in een andere lidstaat om schadeloosstelling te verzoeken, en dit verzoek naar de betrokken instantie in die andere lidstaat te sturen. Vervolgens kan deze instantie een besluit nemen over het verzoek.

Verder krijgt u hulp van het ministerie van Justitie wanneer de beslissende instantie in de andere lidstaat extra informatie nodig heeft.

Indien van toepassing zorgt het ministerie van Justitie ervoor dat u door de beslissende instantie wordt gehoord. Dit zal vooral via de telefoon plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat de beslissende instantie u om een mondelinge verklaring vraagt; deze verklaring wordt dan vastgelegd in een proces-verbaal dat naar de instantie wordt gestuurd.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het verzoek kan worden ingediend in het Duits, Frans of Engels, zodat een vertaling in principe niet vereist is.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 19/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.