Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsTsjechischDeensEngelsFransSloveensFins
Swipe to change

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Deze informatie is momenteel niet beschikbaar.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie verstrekt u de benodigde informatie over hoe u schadevergoeding kunt krijgen, geeft u het toepasselijke model voor het verzoekformulier en helpt u bij het invullen daarvan. Vervolgens stuurt de instantie het formulier direct door naar de bevoegde beslissende instantie in de andere EU-lidstaat.

De assistentieverlenende instantie werkt samen met de beslissende instanties in andere EU-lidstaten, die verzoeken om schadeloosstelling behandelen van mensen met een vaste woonplaats in Polen. Als onderdeel van deze samenwerking verschaft de assistentieverlenende instantie, in overleg met de personen die schadeloosstelling wensen, extra informatie en documenten, hoort zij de personen die door de assistentieverlenende instanties zijn aangewezen en helpt zij het verhoor van de aangewezen personen te organiseren, via technische hulpmiddelen die een ondervraging op afstand mogelijk maken.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het is mogelijk dat de documenten die aan de beslissende instanties in andere EU-lidstaten worden gestuurd, vertaald moeten worden. In dat geval bepaalt de assistentieverlenende instantie of dat op kosten van de staatskas moet gebeuren.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

U hoeft niets te betalen wanneer het verzoek naar het buitenland wordt gestuurd.

Laatste update: 11/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.