Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC).

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De “assistentieverlenende instantie” in Portugal is de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, die de volgende taken heeft:

  • helpen de informatie te verstrekken die nodig is om het verzoek in te vullen;
  • de verzoeken doorsturen naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het strafbare feit is gepleegd;
  • de verzoekers helpen als er aanvullende documenten nodig zijn;
  • een zitting organiseren als de bevoegde autoriteit in de andere EU-lidstaat dit nodig acht.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De documenten moeten in het Portugees en het Engels worden ingediend. Als ze moeten worden vertaald, betaalt de CPVC dat.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.