Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek — Afdeling Rehabilitatie en Schadeloosstelling

Telefoon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Website: https://www.justice.gov.sk

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Als slachtoffer kunt u terecht bij het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek voor informatie over de voorwaarden voor het ontvangen van schadeloosstelling in de lidstaat waar het strafbare feit, met lichamelijk letsel als gevolg, heeft plaatsgevonden. Bovendien verstrekt het ministerie u de formulieren waarmee u de schadeloosstelling moet aanvragen; op uw verzoek krijgt u ook hulp bij het invullen daarvan. Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek verstuurt de aanvragen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek zorgt niet voor de vertaling van de benodigde documenten. Als slachtoffer van het misdrijf betaalt u de kosten voor het vertalen en de bijbehorende kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.