Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefoon: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: gp.mp@gov.si
Website: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het ministerie van Justitie (als de assistentieverlenende instantie) is verantwoordelijk voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de commissie die over de schadeloosstelling beslist, de politie en de bevoegde instanties van andere landen. Het ministerie helpt passende oplossingen in grensoverschrijdende zaken te vinden (wanneer een buitenlander slachtoffer in de Republiek Slovenië is of een Sloveens staatsburger slachtoffer in het buitenland).

Het ministerie verschaft u basisinformatie over de mogelijkheden en voorwaarden om in andere EU-lidstaten om schadeloosstelling te verzoeken. Daartoe vraagt het ook informatie van de instanties van andere lidstaten op. Het ministerie van Justitie is ook bevoegd om in grensoverschrijdende zaken verzoeken te ontvangen en door te sturen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja; de vertaalkosten worden door de Republiek Slovenië betaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee. Op grond van de Wet op schadevergoeding voor slachtoffers worden geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken, handelingen en beslissingen in schadeloosstellingsprocedures (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.