Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Brottsoffermyndigheten (Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven)

Storgatan 49
Umeå, Zweden

Tel: +(46)90708200
Fax: +(46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Website: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postadres:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Zweden

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven kan u helpen een verzoek aan de beslissende instantie in een ander EU-land correct op te stellen. Ook kan Brottsoffermyndigheten ervoor zorgen dat het verzoek naar de beslissende instantie wordt gestuurd. De instantie kan ook als intermediair tussen u en de beslissende instantie fungeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om aanvullende informatie en bewijzen over te leggen, zodat er een beslissing kan worden gegeven.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, zo nodig worden de stukken vertaald. De kosten van het vertalen komen voor rekening van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 26/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.