Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Informatie over de procedure voor het verzenden van een aanvraag tot schadeloosstelling

Indien u in het buitenland (in een EU-land waar u niet woont) het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u de aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie van het land waar u woont. De assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en stuurt deze door naar de beslissende instantie in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd. De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.

Hier vindt u informatie over de procedure die u moet volgen om uw aanvraag vanuit het land waar u verblijft te laten verzenden naar het EU-land waar het misdrijf is gepleegd. Volgens de EU-regelgeving is het EU-land waar het misdrijf is gepleegd, het land dat verantwoordelijk is voor de betaling van de schadeloosstelling.

Wat de te volgen procedure betreft, moet u de informatie over uw land van verblijf raadplegen.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.