Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Informacje na temat procedury przesyłania wniosku o przyznanie kompensaty

Osoba, która padła ofiarą przestępstwa, gdy przebywała za granicą (w kraju UE, w którym nie ma miejsca zamieszkania), może złożyć wniosek do organu pomocniczego państwa, w którym ma miejsce zamieszkania. Organ pomocniczy tłumaczy wniosek i przekazuje go organowi orzekającemu w państwie UE, w którym popełniono przestępstwo. Do organu orzekającego należy ocena wniosku oraz wypłata kompensaty.

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat tego, jak należy postępować, by wniosek został wysłany z kraju zamieszkania osoby pokrzywdzonej do kraju UE, w którym popełniono przestępstwo. Zgodnie z prawem UE za wypłatę kompensaty odpowiada państwo UE, w którym popełnione zostało przestępstwo.

W celu ustalenia, według której procedury należy postępować, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi własnego kraju zamieszkania.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę wybrać flagę danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.