Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Austria

Autor treści:
Austria

Jaki organ może mi pomóc wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien (Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Spraw Społecznych – oddział w Wiedniu)
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Zadania organu pomocniczego określono w dyrektywie Rady 2004/80/WE. Wymieniono je również w § 9a ustawy o ofiarach przestępstw (Verbrechensopfergsetz).

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Zgodnie z art. 11 dyrektywy Rady 2004/80/WE ofiara przestępstwa nie musi pokrywać tych kosztów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Ofiara przestępstwa nie poniesie żadnych kosztów.

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.