Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Francja

Autor treści:
Francja

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Biuro ds. pomocy ofiarom i polityki stowarzyszeniowej (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative, BAVPA) przy Ministerstwie Sprawiedliwości jest organem pomocniczym, który może pomóc wnioskodawcy w przekazaniu wniosku do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy może udzielić wnioskodawcy informacji dotyczących możliwości ubiegania się o kompensatę oraz zapewnić mu niezbędne formularze. Następnie organ przekazuje wniosek i dokumenty potwierdzające roszczenie do organu pomocniczego lub bezpośrednio do organu decyzyjnego w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Organ pomocniczy nie tłumaczy dokumentów. Wnioskodawca musi sam zapewnić tłumaczenie niezbędnych dokumentów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.