Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Węgry

Autor treści:
Węgry

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Jako organy pomocnicze pomocy udzielą urząd miasta Budapeszt oraz urzędy komitatów (lokalne służby udzielające wsparcia ofiarom).

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy zapewnia formularze wniosków i pomoc w ich wypełnianiu oraz przekazuje wypełnione wnioski.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, a koszty ponosi Skarb Państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, przekazanie wniosku jest bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 07/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.