Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Oficiul federal al afacerilor sociale și al persoanelor cu handicap (serviciul Ministerului afacerilor sociale), antena regională din Viena Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Viena

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Rolul și sarcinile autorității de asistență sunt clar definite în Directiva 2004/80/CE a Consiliului. Acestea sunt prevăzute și la articolul 9a din VOG.

Dacă cererea ce urmează să fie trimisă trebuie să fie tradusă, autoritatea în cauză se ocupă de traducerea documentelor justificative? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Articolul 11 din Directiva 2004/80/CE a Consiliului prevede că victima nu trebuie să suporte cheltuieli.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Victima nu trebuie să suporte aceste cheltuieli.

Ultima actualizare: 19/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.