Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere către o altă țară a UE?

(a) Comisia pentru asistența financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate ajuta victimele care sunt resortisanți belgieni sau rezidenți în Belgia să obțină despăgubiri într-o altă țară a UE.

Adresă:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Pentru cazurile victimelor terorismului, trebuie contactată Divizia Terorism din cadrul Comisiei.

Adresa poștală:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa de e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În temeiul articolului 40 din Legea din 1 august 1985, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența într-un caz transfrontalier, Comisia are responsabilitatea de:

1. a furniza solicitantului informații esențiale cu privire la posibilitățile de a solicita despăgubiri în statul membru în care a fost săvârșită fapta, precum și formularele de cerere necesare, pe baza unui manual elaborat de Comisia Europeană;

2. a furniza solicitantului, la cerere, orientări și informații generale privind modul în care trebuie completat formularul și documentația justificativă care poate fi solicitată;

3. a transmite cererea și orice documente justificative cât mai repede posibil autorității de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită fapta, utilizând formularul standard elaborat de Comisia Europeană;

4. a furniza solicitantului, dacă este necesar, indicații generale pentru a-l ajuta să răspundă la orice cerere de informații suplimentare formulată de către autoritatea de decizie și, la cererea solicitantului, de a transmite aceste informații cât mai curând posibil direct autorității de decizie, anexând, după caz, o listă a documentelor justificative transmise;

5. a lua măsurile necesare în cazul în care autoritatea de decizie hotărăște să audieze solicitantul sau orice altă persoană, cum ar fi un martor sau un expert.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii inițiate ? Dacă da, cine suportă costurile?

Această problemă nu a apărut încă și se află încă în curs de analizare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.