Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN REPUBLICA BULGARIA

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Adresa: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgaria

Site-ul web: https://www.compensation.bg

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor solicită asistență din partea autorităților competente din alte țări în cazurile în care cetățenii bulgari au fost victime ale unor infracțiuni în străinătate. Acesta oferă, de asemenea, asistență cetățenilor străini aflați în situație de ședere legală în Republica Bulgaria pentru a furniza măsuri de sprijin.

Consiliul național acordă asistență resortisanților bulgari care au fost victime ale unor infracțiuni într-un alt stat membru al UE în ceea ce privește completarea cererilor de despăgubire și transmite formularele completate către autoritatea competentă a celuilalt stat membru vizat.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, va efectua o traducere. Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor va traduce documentele justificative, dacă este necesar. Victimele infracțiunilor nu plătesc pentru respectiva traducere.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există astfel de taxe.

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.