Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax : +385 1 371 45 07

Site-ul web: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

  • Autoritatea responsabilă cu asistența este Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), iar solicitantul își poate depune cererea la această autoritate în astfel de cazuri.
  • În temeiul legislației croate, aceste cazuri sunt denumite cazuri transfrontaliere (prekogranični slučajevi).
  • Autoritatea responsabilă cu asistența transmite, cât mai curând posibil, cererea și anexele sale autorității competente din țara în care solicitantul cere despăgubiri, în limba oficială a țării respective sau într-o altă limbă considerată acceptabilă de către țara în cauză.
  • Cererea menționată anterior se depune utilizându-se formularul prevăzut de Comisia Europeană.
  • În cazul în care autoritatea responsabilă cu luarea deciziilor referitoare la cerere din țara respectivă solicită ca audierea solicitantului, a unui martor, a unui expert numit de instanță sau a unei alte persoane să aibă loc în Republica Croația, audierea va fi realizată de către Comitetul pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), care va prezenta apoi un raport referitor la audiere autorității din cealaltă țară care este responsabilă cu luarea unei decizii privind cererea.
  • În cazul în care autoritatea din cealaltă țară care este responsabilă de luarea unei decizii privind cererea solicită ca audierea să fie realizată cu ajutorul unor dispozitive tehnice, audierea se va desfășura în cooperare cu Ministerul Justiției din Republica Croația, cu condiția ca persoana care urmează să fie audiată să accepte să participe la această procedură.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Ministerul Justiției din Republica Croația, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, traduce cererea în limba țării căreia i se solicită despăgubirea sau într-o altă limbă desemnată ca limbă de comunicare de către țara în cauză.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

  • Nu există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate.
Ultima actualizare: 09/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.