Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Nu există informații în acest sens.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Rolul autorităților responsabile cu asistența este de a vă ajuta să găsiți informațiile utile pentru a depune cererea și toate documentele necesare pentru a primi despăgubiri, fără a întâmpina dificultăți practice și lingvistice.

Dacă cererea ce urmează să fie trimisă trebuie să fie tradusă, autoritatea în cauză se ocupă de traducerea documentelor justificative? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Serviciile de securitate socială acționează ca autoritate de asistență, însă nu se ocupă de traducerea documentelor justificative.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există taxe administrative sau de altă natură pentru trimiterea cererii în străinătate.

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.