Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Cehă, Departamentul de Compensații

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praga 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Să asigure legătura și comunicarea cu autoritatea de decizie.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Documentele vor fi traduse de autoritatea responsabilă cu asistența pe propria cheltuială.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.