Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Direcția Asigurărilor Sociale

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Site-ul web: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Observații:

Autoritatea de decizie este Direcția Asigurărilor Sociale, alături de casele de pensii locale.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Să ajute la completarea și depunerea cererilor de despăgubire și a documentelor justificative urmând a fi transmise autorității competente dintr-o altă țară.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

În cazul în care o persoană se adresează direct autorității competente dintr-o altă țară, costurile vor fi suportate de persoana respectivă. În cazul în care documentele sunt transmise prin intermediul Direcției Asigurărilor Sociale, formularele necesare vor fi completate și, dacă este necesar, va fi anexată o traducere neoficială. Serviciul de traducere va fi plătit de Direcția Asigurărilor Sociale.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 28/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.