Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Valtiokonttori
(Trezoreria publică) PL 50
00054 Valtiokonttori

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Dacă sunteți victima unui act de violență comis intenționat într-un alt stat membru al UE, Trezoreria publică din Finlanda (Valtiokonttori) vă va oferi informații privind dreptul de a solicita despăgubiri autorităților din statul în care a avut loc fapta. De asemenea, Trezoreria vă va furniza formularele de cerere și vă va oferi sfaturi de ordin general; veți primi informații cu privire la modul de completare a formularului de cerere și la documentele care trebuie anexate la cerere.

Puteți depune cererea la Trezorerie, care o va transmite, împreună cu documentele justificative, autorităților competente din țara în care a avut loc fapta.

În cazul în care autoritățile celuilalt stat membru solicită informații suplimentare, Trezoreria vă va oferi consiliere generală, după caz, cu privire la modul în care să răspundeți acestei cereri și va transmite aceste informații suplimentare autorităților care le-au solicitat.

Trezoreria oferă asistență oficială autorităților din celălalt stat membru responsabil cu despăgubirea, oferindu-le acestora posibilitatea de a audia persoana care solicită despăgubiri, un martor, un expert sau o altă persoană aflată în Finlanda. Trezoreria poate, de asemenea, să efectueze ea însăși audierea persoanelor menționate mai sus și să transmită raportul audierii autorităților responsabile cu despăgubirile.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Trezoreria se va ocupa de traducerea cererii și a documentelor justificative într-o limbă pe care statul în care a avut loc fapta a indicat că o acceptă. Nu vi se va cere să suportați costul traducerii documentelor.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu se percep taxe pentru trimiterea cererii.

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.