Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Biroul pentru sprijinirea victimelor și politica asociativă (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative - BAVPA) din cadrul Ministerului Justiției este autoritatea care vă poate ajuta să depuneți cererea în alt stat membru al Uniunii Europene.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea responsabilă cu asistența îi poate furniza solicitantului informații privind cum poate solicita despăgubiri și care sunt formularele necesare. Apoi, aceasta transmite cererea și documentele justificative autorității care acordă asistență sau direct autorității de decizie din statul membru în care a avut loc infracțiunea.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Autoritatea responsabilă cu asistența nu se ocupă de traducerea documentelor. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de traducerea documentele necesare.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.