Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Federal al Muncii și al Afacerilor Sociale
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: dub@bmas.bund.de

Informații suplimentare pot fi găsite aici:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență în alt stat membru al UE

Care este rolul punctelor de contact?

Autoritatea germană responsabilă cu asistența din cadrul Ministerului Federal al Muncii și al Afacerilor Sociale ajută victimele infracțiunilor săvârșite prin violență care își au reședința în Germania să solicite despăgubiri în statul membru european în care a fost comisă infracțiunea.

Rolul său include, în special:

  • informarea victimelor infracțiunilor prin violență cu privire la opțiunile pe care le au la dispoziție în ceea ce privește solicitarea de despăgubiri în străinătate (inclusiv informații cu privire la procedura din țara respectivă, la termenele-limită pentru depunerea unei cereri, la condițiile de eligibilitate și la documentele justificative care ar trebui anexate la cerere);
  • punerea la dispoziție a formularelor de cerere ale statelor membre în care a fost comisă infracțiunea;
  • identificarea autorității care este responsabilă cu luarea unei decizii referitor la cererea de despăgubire în statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea;
  • transmiterea cererii de despăgubire și a oricăror documente justificative autorității de decizie;
  • traducerea gratuită a documentelor și a corespondenței în limba locală relevantă;
  • urmărirea evoluției procedurii de despăgubire și informarea persoanelor în cauză.

Statele membre ale UE decid cu privire la o cerere numai în temeiul legislației lor naționale. Autoritatea germană responsabilă cu asistența nu poate influența procedura în celălalt stat membru și nici decizia aferentă.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Puteți trimite documentele necesare în limba dumneavoastră națională. Acestea vor fi traduse gratuit.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite la trimiterea cererii în străinătate?

Autoritățile germane nu percep taxe. Alte state membre ale UE pot solicita plata unei taxe înainte de procesarea cererii dumneavoastră.

Ultima actualizare: 16/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.