Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere în altă țară din UE?

Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atena

Tel.: +30 213 130 7056

E-mail: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Care este rolul autorității responsabile în materie de asistență?

Aceasta poate să vă trimită un formular de cerere pe care să-l completați și să vă ofere informații cu privire la aspectele de procedură și la legislația celuilalt stat. Aceasta poate, de asemenea, servi drept intermediar pentru orice clarificări legate de cererea dumneavoastră.

Aceasta va prelua cererea dumneavoastră și o va transmite autorității corespunzătoare responsabile în materie de asistență din cealaltă țară, fără să efectueze vreo evaluare a cererii dumneavoastră, și vă va informa cu privire la evoluția cazului.

Aceasta va oferi asistență autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză în ceea ce privește audierea solicitantului și a altor părți, cum ar fi martori sau experți.

La cererea autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză: (a) aceasta va asista autoritatea pentru acordarea de despăgubiri atunci când audierea este realizată direct de către această autoritate prin telefon sau videoconferință, în conformitate cu legislația elenă, caz în care Autoritatea responsabilă în materie de asistență va oferi și va asigura infrastructura logistică necesară; sau (b) va organiza ea însăși audierea, în conformitate cu legislația elenă, și va transmite un raport autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză. În acest din urmă caz, raportul audierii, care este redactat în limba elenă, va fi tradus în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale celuilalt stat membru sau în orice altă limbă din UE pe care statul membru respectiv a precizat că o poate accepta.

Costurile ocazionate de Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență în acest scop sunt suportate de statul elen.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență este cea care are obligația de a se asigura că formularul de cerere și toate documentele justificative solicitate sunt traduse în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află organismul pentru acordarea de despăgubiri căruia i se trimite documentația sau în orice altă limbă pe care statul membru respectiv a precizat că o acceptă. Autoritatea elenă suportă cheltuielile aferente traducerii acestor documente.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu, cu excepția cazului în care țara care primește cererea impune anumite taxe.

Ultima actualizare: 25/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.