Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

În calitate de autorități responsabile cu asistența, birourile guvernamentale de la Budapesta și de la nivel regional (serviciile locale de sprijinire a victimelor) vor oferi asistență.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea responsabilă cu asistența furnizează formulare de cerere și oferă asistență pentru completarea formularelor de cerere și transmite formularele de cerere.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Da, iar costurile sunt suportate de stat.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu, transmiterea cererii este gratuită.

Ultima actualizare: 07/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.