Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

În Italia, autoritatea responsabilă cu asistența este parchetul (Procura della Repubblica) de pe lângă instanța având competență la locul de reședință al solicitantului.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În Italia, autoritatea responsabilă cu asistența este parchetul de pe lângă instanța având competență la locul de reședință al solicitantului.

În calitatea sa de autoritate responsabilă cu asistența, parchetul are următoarele atribuții:

  • să furnizeze solicitantului toate informațiile esențiale referitoare la sistemul de despăgubiri instituit de statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea;
  • să furnizeze solicitantului formularele necesare pentru a-și prezenta cererea;
  • la cererea solicitantului, să furnizeze orientări și informații generale privind modul în care trebuie completată cererea și documentația care poate fi necesară;
  • să primească cereri de despăgubiri și să le transmită fără întârziere, împreună cu documentația justificativă, autorității de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea;
  • să asiste solicitantul în îndeplinirea oricăror solicitări de informații suplimentare efectuate de autoritatea de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea;
  • dacă solicitantul solicită acest lucru, să transmită autorității de decizie orice informații suplimentare și alte documente;
  • în cazul în care autoritatea de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea decide să audieze solicitantul sau orice altă persoană, parchetul de pe lângă instanța relevantă, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, va lua măsurile necesare pentru a se asigura că autoritatea de decizie poate audia direct persoana în cauză, în conformitate cu legislația respectivului stat membru. În cazul în care se organizează o conferință video, se aplică normele prevăzute în Legea nr. 11 din 7 ianuarie 1998;
  • în cazul în care autoritatea de decizie din celălalt stat membru al UE solicită acest lucru, parchetul de pe lângă instanța relevantă, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, va audia solicitantul sau orice altă persoană și va trimite autorității de decizie un raport al audierii.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Printre sarcinile îndeplinite de parchetul de pe lângă instanța relevantă, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, se numără și traducerea documentelor, pentru care solicitantul nu va suporta nicio plată.

Toate informațiile sunt transmise autorității de decizie din celălalt stat membru al UE de către parchetul de pe lângă instanța relevantă fie în limba oficială (sau într-una din limbile oficiale) a statului membru respectiv, care trebuie în orice caz să fie una dintre limbile instituțiilor Uniunii, fie în altă limbă a instituțiilor Uniunii considerată acceptabilă de către statul membru respectiv.

Rapoartele audierilor efectuate de autoritatea responsabilă cu asistența sunt transmise în limba italiană.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 03/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.