NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Serviciul de asistență judiciară (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: + 371 67514208
Număr de telefon gratuit: + 371 80001801
Fax: + 371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Site web: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Victimele pot solicita despăgubiri autorității competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene prin intermediul Serviciului de asistență juridică.

Serviciul de asistență judiciară oferă victimei informații cu privire la normele, procedurile și cerințele pe care le aplică autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene atunci când soluționează o cerere de despăgubiri; de asemenea, serviciul este responsabil de audierea persoanelor implicate în procedura penală, la cererea autorității competente a statului membru al Uniunii Europene care soluționează cererea de despăgubiri.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Cererea de despăgubire este redactată într-o limbă pe care statul membru al Uniunii Europene a declarat că o acceptă.

Serviciul de asistență judiciară asigură traducerea documentelor care trebuie trimise unei alte autorități competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene și acoperă aceste costuri din bugetul național.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

În cazul în care cererea de despăgubire este trimisă unei autorități competente dintr-un alt stat membru al UE prin intermediul Serviciului de asistență judiciară, victima nu suportă costurile de trimitere.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.