Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30
, Vilnius

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției din Republica Lituania este autorizat să comunice autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene cererile de despăgubire a prejudiciilor cauzate prin săvârșirea cu violență a unei infracțiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, depuse de cetățenii Republicii Lituania și de alte persoane cu reședința permanentă în Republica Lituania. În plus, Ministerul Justiției furnizează persoanelor vizate informații privind condițiile și procedurile impuse de autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene pentru obținerea acestor despăgubiri.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, Ministerul Justiției va furniza sprijin pentru traducerea documentelor ce urmează să fie transmise. Victima nu va trebui să suporte costurile aferente traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu, demersul este gratuit.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.