Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Email: info@mj.public.lu
Email: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției din Luxemburg oferă asistență victimelor, furnizând informațiile esențiale privind posibilitatea de a solicita o despăgubire într-un alt stat membru și transmițând efectiv cererea de despăgubire autorității competente din statul membru respectiv.

În mod similar, Ministerul Justiției va acorda asistență și în cazul în care autoritatea de decizie din celălalt stat membru solicită informații suplimentare.

Ministerul Justiției va colabora, după caz, la audierea victimei de către autoritatea de decizie, în special prin intermediul organizării unei teleconferințe. Acesta poate fi însărcinat de autoritatea de decizie să ia o declarație victimei și să întocmească un proces-verbal pe care să îl va trimită ulterior autorității de decizie.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Cererea poate fi redactată în germană, engleză sau franceză, deci, în principiu, nu este necesară nicio traducere.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 24/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.