Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresă:
Kneuterdijk 1
2514 EM Haga

Telefon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Adresă poștală:
Postbus 71
2501 CB Haga

Care este rolul autorității de asistență?

La cerere, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate trimite formularul de cerere pe care trebuie să îl completați și să îl depuneți la autoritatea competentă din străinătate. După primirea acestui formular completat și a documentelor justificative, fondul le va traduce, dacă este cazul, și le va trimite apoi fondului din străinătate.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Fondul va acoperi costurile legate de traducere, dacă aceasta este necesară.

Trebuie plătite taxe administrative sau alte taxe la trimiterea cererii în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 26/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.