NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresă:
Kneuterdijk 1
2514 EM Haga

Telefon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Adresă poștală:
Postbus 71
2501 CB Haga

Care este rolul autorității de asistență?

La cerere, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate trimite formularul de cerere pe care trebuie să îl completați și să îl depuneți la autoritatea competentă din străinătate. După primirea acestui formular completat și a documentelor justificative, fondul le va traduce, dacă este cazul, și le va trimite autorității competente.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente va acoperi costurile legate de traducere, dacă aceasta este necesară.

Trebuie plătite taxe administrative sau alte taxe la trimiterea cererii în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.