NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgarăcehădanezăenglezăfrancezăslovenăfinlandeză.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Această informație nu este încă disponibilă.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritățile care acordă asistență vă vor furniza informațiile necesare pentru a obține despăgubiri, vă vor pune la dispoziție un model de formular de cerere și vă vor ajuta să îl completați și apoi să îl trimiteți autorității de decizie competente din celălalt stat membru al UE.

Autoritățile care acordă asistență cooperează cu autoritățile decizionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene competente să examineze cererile de despăgubire introduse de persoanele cu reședința permanentă în Polonia. În contextul unei astfel de cooperări, autoritățile care acordă asistență, de comun acord cu persoanele care solicită despăgubiri, transmit informațiile și documentele justificative, audiază persoane sau sprijină organizarea de audieri la distanță.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

În cazul în care trebuie traduse documentele ce urmează să fie transmise organelor de decizie ale altor state membre ale Uniunii Europene, organismul care acordă asistență se ocupă de traducerea acestora, iar costurile aferente traducerii sunt suportate de Trezoreria de Stat.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există taxe pentru trimiterea unei cereri de despăgubiri în străinătate.

Ultima actualizare: 28/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.