Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

România

Conținut furnizat de
România

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Autoritatea română responsabilă cu asistența desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directiva 80/2004 este:

Ministerul Justiției
Direcția Drept International și Cooperare Judiciară
Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
Tel.: + 40372041077
Fax: + 40372041079
Email: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Cetățeanul român, apatridul sau străinul care locuiește legal în România, victimă a unei infracțiuni intenționate comise cu violență pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate solicita, cu sprijinul autorității de asistență din România, o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, în condițiile prevăzute de legea acelui stat.

Cetățeanul român, apatridul sau străinul care locuiește legal în România, victimă a unei infracțiuni intenționate comise cu violență pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate depune la Ministerul Justiției o cerere pentru obținerea compensației financiare din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, însoțită de documentele justificative necesare.

Ministerul Justiției furnizează solicitantului informațiile necesare privind posibilitățile de a cere o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, formularele de cerere necesare, precum și informații și indicații despre modul de completare a formularului de cerere și despre documentele justificative necesare.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Cu privire la cheltuielile legate de traducerea actelor, acestea ar putea fi suportate de către Ministerul Justiției numai dacă ar fi de natură să pună în pericol întreținerea victimei sau a familiei victimei.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 28/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.