În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Autoritatea responsabilă cu despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni [Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)]

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Site-ul web: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Le vom furniza asistență rezidenților Regatului Unit care au suferit prejudicii într-o altă țară din UE și care încearcă să obțină despăgubiri din partea țării în cauză.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Avem posibilitatea de a obține traducerea documentelor justificative și a asigura plata acesteia.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu percepem taxe pentru serviciile noastre, dar, în cazul în care o altă țară din UE percepe această taxă, nu vom plăti costurile de depunere a unei cereri.

Ultima actualizare: 14/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.