Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Slovacia – Serviciul reabilitare și despăgubiri - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania

Telefon: +421 288891225
Fax: +421 288891579

Email: victims@justice.sk
Site web: https://www.justice.gov.sk

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă furnizează victimelor informații cu privire la condițiile de obținere a despăgubirilor care sunt în vigoare în statul membru pe teritoriul căruia s-a comis infracțiunea, precum și formularele de cerere necesare pentru a solicita o astfel de despăgubire; la cerere, îi poate ajuta pe solicitanți să completeze formularele. Cererea este transmisă de Ministerul Justiției din Republica Slovacă.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu se ocupă de traducerea documentelor necesare. Victima trebuie să se ocupe de traducere și să suporte costurile aferente.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.