Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Slovenia (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije)
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon:+386 1 369 53 38
Fax:+386 1 369 53 06

Email:gp.mp@gov.si
Site web:https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției (în calitate de autoritate responsabilă cu asistența) cooperează și face schimb de date cu comisia care decide cu privire la despăgubiri, poliția și autoritățile competente din alte țări și contribuie la găsirea de soluții adecvate în cazurile transfrontaliere (atunci când o persoană străină este victimă în Republica Slovenia sau când un cetățean sloven este victima unei infracțiuni în străinătate).

Ministerul Justiției oferă solicitantului informații de bază privind posibilitățile și condițiile de obținere a despăgubirilor în alte state membre ale UE și, în acest scop, solicită, de asemenea, informații din partea autorităților din alte state membre. De asemenea, Ministerul Justiției este competent să primească sau să transmită cereri în cazurile transfrontaliere.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Costurile traducerii se acoperă din bugetul Republicii Slovenia.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu, nu există taxe pentru introducerea cererii, demersurile și adoptarea deciziei în cadrul unei cereri de despăgubiri în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (ZOZKD).

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.