Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) sunt autoritățile responsabile cu asistența.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând următorul link.

În cazul infracțiunilor de terorism, Ministerul de Interne este autoritatea responsabilă cu asistența.

Pentru informații cu privire la autoritatea responsabilă cu asistența, puteți consulta site-ul web al Ministerului de Interne.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor constituie autoritatea responsabilă cu asistența pentru victimele infracțiunilor în situații transfrontaliere, în cazurile în care infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și victima își are reședința obișnuită în Spania.

Cu excepția cazului în care infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, despăgubirea poate fi solicitată în conformitate cu legislația spaniolă atunci când infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și solicitantul își are reședința obișnuită în Spania. În acest din urmă caz, autoritatea responsabilă, care este Biroul de asistență pentru victimele infracțiunilor din provincia în care victima își are reședința, va coopera în legătură cu inițierea și derularea procedurilor de acordare a ajutorului de către statul membru al Uniunii Europene în care a fost săvârșită infracțiunea și va furniza solicitantului:

  • informații cu privire la posibilitățile de a solicita ajutorul sau despăgubirea financiară, procedurile și formularele necesare, inclusiv modul în care acestea trebuie să fie completate cererile, precum și documentele justificative care pot fi necesare;
  • orientări generale cu privire la modul de a răspunde solicitărilor de informații suplimentare.

În plus, în calitate de autoritate responsabilă, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor au următoarele obligații:

  • de a transmite cererea și documentele justificative, precum și orice documente care pot fi solicitate ulterior, autorității de decizie desemnate de statul pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea;
  • de a coopera cu autoritatea de decizie desemnată de statul pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea în cazul în care, în conformitate cu legislația sa națională, acest stat decide să audieze solicitantul sau orice altă persoană.

La cererea autorității de decizie, această cooperare din partea Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor ar putea consta în furnizarea a tot ceea ce este necesar pentru ca autoritatea de decizie să poată efectua o audiere în mod direct, în special prin telefon sau prin videoconferință, sau în acordarea unei audieri solicitantului de ajutor financiar sau oricărei alte persoane și trimiterea unui raport al acestei audieri autorității de decizie. În cazul în care persoana care urmează să fie audiată este de acord, autoritatea de decizie poate organiza audierea în mod direct.

În cazul infracțiunilor de terorism, dacă actul terorist a avut loc în afara Spaniei, cetățenii spanioli din străinătate care sunt victime ale grupurilor care își desfășoară activitatea în mod obișnuit în Spania sau ale actelor teroriste împotriva statului spaniol sau a intereselor spaniole vor avea, în general, dreptul să primească ajutor. În mod similar, participanții la operațiunile de pace și securitate care fac parte din contingentele spaniole din străinătate și fac obiectul unui atac terorist vor avea de asemenea dreptul de a primi ajutorul prevăzut de lege.

În cazul infracțiunilor de terorism în situații transfrontaliere, dacă infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și victima își are reședința obișnuită în Spania, Ministerul de Interne – mai exact, Direcția Generală de Sprijinire a Victimelor Terorismului (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – este autoritatea responsabilă cu asistența în sensurile menționate mai sus și va avea aceleași funcții caracteristice unei autorități responsabile cu asistența ca și cele descrise mai sus pentru Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor.

Această autoritate va traduce documentele justificative, dacă acest lucru este necesar pentru cererea transmisă? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Nu.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.