Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Brottsoffermyndighet (Autoritatea de asistență pentru victimele infracțiunilor)

Storgatan 49
Umeå

Telefon: (46)90708200
Fax: (46)90178353

Email: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Site web: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adresa de corespondență:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Brottsoffermyndighet, în calitate de autoritate însărcinată cu asistența, își oferă sprijinul pentru redactarea corespunzătoare și trimiterea cererii către autoritatea de decizie dintr-o altă țară din UE. Brottsoffermyndighet facilitează, de asemenea, schimbul de informații și de mesaje dintre autorul cererii și autoritatea de decizie, de exemplu dacă sunt necesare informații suplimentare sau o anchetă suplimentară pentru luarea deciziei.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, traducerea este asigurată, dacă acest lucru este necesar. Brottsoffermyndighet acoperă costurile traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 26/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.