If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Belgia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere către o altă țară a UE?

(a) Comisia pentru asistența financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate ajuta victimele care sunt resortisanți belgieni sau rezidenți în Belgia să obțină despăgubiri într-o altă țară a UE.

Adresă:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Pentru cazurile victimelor terorismului, trebuie contactată Divizia Terorism din cadrul Comisiei.

Adresa poștală:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăterrorvictims@just.fgov.be

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În temeiul articolului 40 din Legea din 1 august 1985, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența într-un caz transfrontalier, Comisia are responsabilitatea de:

1. a furniza solicitantului informații esențiale cu privire la posibilitățile de a solicita despăgubiri în statul membru în care a fost săvârșită fapta, precum și formularele de cerere necesare, pe baza unui manual elaborat de Comisia Europeană;

2. a furniza solicitantului, la cerere, orientări și informații generale privind modul în care trebuie completat formularul și documentația justificativă care poate fi solicitată;

3. a transmite cererea și orice documente justificative cât mai repede posibil autorității de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită fapta, utilizând formularul standard elaborat de Comisia Europeană;

4. a furniza solicitantului, dacă este necesar, indicații generale pentru a-l ajuta să răspundă la orice cerere de informații suplimentare formulată de către autoritatea de decizie și, la cererea solicitantului, de a transmite aceste informații cât mai curând posibil direct autorității de decizie, anexând, după caz, o listă a documentelor justificative transmise;

5. a lua măsurile necesare în cazul în care autoritatea de decizie hotărăște să audieze solicitantul sau orice altă persoană, cum ar fi un martor sau un expert.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii inițiate ? Dacă da, cine suportă costurile?

Această problemă nu a apărut încă și se află încă în curs de analizare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Bulgaria

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN REPUBLICA BULGARIA

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Adresa: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgaria

Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.compensation.bg

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor solicită asistență din partea autorităților competente din alte țări în cazurile în care cetățenii bulgari au fost victime ale unor infracțiuni în străinătate. Acesta oferă, de asemenea, asistență cetățenilor străini aflați în situație de ședere legală în Republica Bulgaria pentru a furniza măsuri de sprijin.

Consiliul național acordă asistență resortisanților bulgari care au fost victime ale unor infracțiuni într-un alt stat membru al UE în ceea ce privește completarea cererilor de despăgubire și transmite formularele completate către autoritatea competentă a celuilalt stat membru vizat.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, va efectua o traducere. Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor va traduce documentele justificative, dacă este necesar. Victimele infracțiunilor nu plătesc pentru respectiva traducere.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există astfel de taxe.

Ultima actualizare: 25/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Republica Cehă

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Cehă, Departamentul de Compensații

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praga 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăodsk@msp.justice.cz

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Să asigure legătura și comunicarea cu autoritatea de decizie.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Documentele vor fi traduse de autoritatea responsabilă cu asistența pe propria cheltuială.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Danemarca

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor (Erstatningsnævnet)

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În calitate de autoritate responsabilă cu asistența, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor îi asistă pe solicitanți cu traducerea și depunerea cererilor într-o altă țară din UE și, în cursul procedurii, acordă asistență pentru traducerea documentelor primite dintr-o altă țară din UE sau care trebuie transmise către o altă țară din UE.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Da. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor contactează un traducător și suportă costurile de traducere a tuturor documentelor solicitate.

Trebuie plătite taxe administrative sau alte taxe la trimiterea cererii în străinătate?

Nu. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor plătește toate cheltuielile legate de depunerea cererii în străinătate.

Ultima actualizare: 04/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Germania

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Federal al Muncii și al Afacerilor Sociale
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouădub@bmas.bund.de

Informații suplimentare pot fi găsite aici:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDespăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență în alt stat membru al UE

Care este rolul punctelor de contact?

Autoritatea germană responsabilă cu asistența din cadrul Ministerului Federal al Muncii și al Afacerilor Sociale ajută victimele infracțiunilor săvârșite prin violență care își au reședința în Germania să solicite despăgubiri în statul membru european în care a fost comisă infracțiunea.

Rolul său include, în special:

 • informarea victimelor infracțiunilor prin violență cu privire la opțiunile pe care le au la dispoziție în ceea ce privește solicitarea de despăgubiri în străinătate (inclusiv informații cu privire la procedura din țara respectivă, la termenele-limită pentru depunerea unei cereri, la condițiile de eligibilitate și la documentele justificative care ar trebui anexate la cerere);
 • punerea la dispoziție a formularelor de cerere ale statelor membre în care a fost comisă infracțiunea;
 • identificarea autorității care este responsabilă cu luarea unei decizii referitor la cererea de despăgubire în statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea;
 • transmiterea cererii de despăgubire și a oricăror documente justificative autorității de decizie;
 • traducerea gratuită a documentelor și a corespondenței în limba locală relevantă;
 • urmărirea evoluției procedurii de despăgubire și informarea persoanelor în cauză.

Statele membre ale UE decid cu privire la o cerere numai în temeiul legislației lor naționale. Autoritatea germană responsabilă cu asistența nu poate influența procedura în celălalt stat membru și nici decizia aferentă.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Puteți trimite documentele necesare în limba dumneavoastră națională. Acestea vor fi traduse gratuit.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite la trimiterea cererii în străinătate?

Autoritățile germane nu percep taxe. Alte state membre ale UE pot solicita plata unei taxe înainte de procesarea cererii dumneavoastră.

Ultima actualizare: 16/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Estonia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Direcția Asigurărilor Sociale

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Observații:

Autoritatea de decizie este Direcția Asigurărilor Sociale, alături de casele de pensii locale.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Să ajute la completarea și depunerea cererilor de despăgubire și a documentelor justificative urmând a fi transmise autorității competente dintr-o altă țară.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

În cazul în care o persoană se adresează direct autorității competente dintr-o altă țară, costurile vor fi suportate de persoana respectivă. În cazul în care documentele sunt transmise prin intermediul Direcției Asigurărilor Sociale, formularele necesare vor fi completate și, dacă este necesar, va fi anexată o traducere neoficială. Serviciul de traducere va fi plătit de Direcția Asigurărilor Sociale.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 28/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Grecia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere în altă țară din UE?

Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atena

Tel.: +30 213 130 7056

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăassistingauthority@justice.gov.gr
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Care este rolul autorității responsabile în materie de asistență?

Aceasta poate să vă trimită un formular de cerere pe care să-l completați și să vă ofere informații cu privire la aspectele de procedură și la legislația celuilalt stat. Aceasta poate, de asemenea, servi drept intermediar pentru orice clarificări legate de cererea dumneavoastră.

Aceasta va prelua cererea dumneavoastră și o va transmite autorității corespunzătoare responsabile în materie de asistență din cealaltă țară, fără să efectueze vreo evaluare a cererii dumneavoastră, și vă va informa cu privire la evoluția cazului.

Aceasta va oferi asistență autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză în ceea ce privește audierea solicitantului și a altor părți, cum ar fi martori sau experți.

La cererea autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză: (a) aceasta va asista autoritatea pentru acordarea de despăgubiri atunci când audierea este realizată direct de către această autoritate prin telefon sau videoconferință, în conformitate cu legislația elenă, caz în care Autoritatea responsabilă în materie de asistență va oferi și va asigura infrastructura logistică necesară; sau (b) va organiza ea însăși audierea, în conformitate cu legislația elenă, și va transmite un raport autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză. În acest din urmă caz, raportul audierii, care este redactat în limba elenă, va fi tradus în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale celuilalt stat membru sau în orice altă limbă din UE pe care statul membru respectiv a precizat că o poate accepta.

Costurile ocazionate de Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență în acest scop sunt suportate de statul elen.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență este cea care are obligația de a se asigura că formularul de cerere și toate documentele justificative solicitate sunt traduse în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află organismul pentru acordarea de despăgubiri căruia i se trimite documentația sau în orice altă limbă pe care statul membru respectiv a precizat că o acceptă. Autoritatea elenă suportă cheltuielile aferente traducerii acestor documente.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu, cu excepția cazului în care țara care primește cererea impune anumite taxe.

Ultima actualizare: 18/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Spania

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) sunt autoritățile responsabile cu asistența.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

În cazul infracțiunilor de terorism, Ministerul de Interne este autoritatea responsabilă cu asistența.

Pentru informații cu privire la autoritatea responsabilă cu asistența, puteți consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ministerului de Interne.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor constituie autoritatea responsabilă cu asistența pentru victimele infracțiunilor în situații transfrontaliere, în cazurile în care infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și victima își are reședința obișnuită în Spania.

Cu excepția cazului în care infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, despăgubirea poate fi solicitată în conformitate cu legislația spaniolă atunci când infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și solicitantul își are reședința obișnuită în Spania. În acest din urmă caz, autoritatea responsabilă, care este Biroul de asistență pentru victimele infracțiunilor din provincia în care victima își are reședința, va coopera în legătură cu inițierea și derularea procedurilor de acordare a ajutorului de către statul membru al Uniunii Europene în care a fost săvârșită infracțiunea și va furniza solicitantului:

 • informații cu privire la posibilitățile de a solicita ajutorul sau despăgubirea financiară, procedurile și formularele necesare, inclusiv modul în care acestea trebuie să fie completate cererile, precum și documentele justificative care pot fi necesare;
 • orientări generale cu privire la modul de a răspunde solicitărilor de informații suplimentare.

În plus, în calitate de autoritate responsabilă, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor au următoarele obligații:

 • de a transmite cererea și documentele justificative, precum și orice documente care pot fi solicitate ulterior, autorității de decizie desemnate de statul pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea;
 • de a coopera cu autoritatea de decizie desemnată de statul pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea în cazul în care, în conformitate cu legislația sa națională, acest stat decide să audieze solicitantul sau orice altă persoană.

La cererea autorității de decizie, această cooperare din partea Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor ar putea consta în furnizarea a tot ceea ce este necesar pentru ca autoritatea de decizie să poată efectua o audiere în mod direct, în special prin telefon sau prin videoconferință, sau în acordarea unei audieri solicitantului de ajutor financiar sau oricărei alte persoane și trimiterea unui raport al acestei audieri autorității de decizie. În cazul în care persoana care urmează să fie audiată este de acord, autoritatea de decizie poate organiza audierea în mod direct.

În cazul infracțiunilor de terorism, dacă actul terorist a avut loc în afara Spaniei, cetățenii spanioli din străinătate care sunt victime ale grupurilor care își desfășoară activitatea în mod obișnuit în Spania sau ale actelor teroriste împotriva statului spaniol sau a intereselor spaniole vor avea, în general, dreptul să primească ajutor. În mod similar, participanții la operațiunile de pace și securitate care fac parte din contingentele spaniole din străinătate și fac obiectul unui atac terorist vor avea de asemenea dreptul de a primi ajutorul prevăzut de lege.

În cazul infracțiunilor de terorism în situații transfrontaliere, dacă infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și victima își are reședința obișnuită în Spania, Ministerul de Interne – mai exact, Direcția Generală de Sprijinire a Victimelor Terorismului (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – este autoritatea responsabilă cu asistența în sensurile menționate mai sus și va avea aceleași funcții caracteristice unei autorități responsabile cu asistența ca și cele descrise mai sus pentru Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor.

Această autoritate va traduce documentele justificative, dacă acest lucru este necesar pentru cererea transmisă? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Nu.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 29/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Franţa

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul pentru sprijinirea victimelor și politica asociativă (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative - BAVPA) din cadrul Ministerului Justiției este autoritatea care vă poate ajuta să depuneți cererea în alt stat membru al Uniunii Europene.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea responsabilă cu asistența îi poate furniza solicitantului informații privind cum poate solicita despăgubiri și care sunt formularele necesare. Apoi, aceasta transmite cererea și documentele justificative autorității care acordă asistență sau direct autorității de decizie din statul membru în care a avut loc infracțiunea.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Autoritatea responsabilă cu asistența nu se ocupă de traducerea documentelor. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de traducerea documentele necesare.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Croaţia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax : +385 1 371 45 07

Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

 • Autoritatea responsabilă cu asistența este Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), iar solicitantul își poate depune cererea la această autoritate în astfel de cazuri.
 • În temeiul legislației croate, aceste cazuri sunt denumite cazuri transfrontaliere (prekogranični slučajevi).
 • Autoritatea responsabilă cu asistența transmite, cât mai curând posibil, cererea și anexele sale autorității competente din țara în care solicitantul cere despăgubiri, în limba oficială a țării respective sau într-o altă limbă considerată acceptabilă de către țara în cauză.
 • Cererea menționată anterior se depune utilizându-se formularul prevăzut de Comisia Europeană.
 • În cazul în care autoritatea responsabilă cu luarea deciziilor referitoare la cerere din țara respectivă solicită ca audierea solicitantului, a unui martor, a unui expert numit de instanță sau a unei alte persoane să aibă loc în Republica Croația, audierea va fi realizată de către Comitetul pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), care va prezenta apoi un raport referitor la audiere autorității din cealaltă țară care este responsabilă cu luarea unei decizii privind cererea.
 • În cazul în care autoritatea din cealaltă țară care este responsabilă de luarea unei decizii privind cererea solicită ca audierea să fie realizată cu ajutorul unor dispozitive tehnice, audierea se va desfășura în cooperare cu Ministerul Justiției din Republica Croația, cu condiția ca persoana care urmează să fie audiată să accepte să participe la această procedură.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Ministerul Justiției din Republica Croația, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, traduce cererea în limba țării căreia i se solicită despăgubirea sau într-o altă limbă desemnată ca limbă de comunicare de către țara în cauză.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

 • Nu există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate.
Ultima actualizare: 09/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Italia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

În Italia, autoritatea responsabilă cu asistența este parchetul general (procura generale) de pe lângă curtea de apel (corte d’appello) având competență la locul de reședință al solicitantului.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În Italia, autoritatea responsabilă cu asistența este parchetul general de pe lângă curtea de apel, având competență la locul de reședință al solicitantului.

În calitatea sa de autoritate responsabilă cu asistența, parchetul are următoarele atribuții:

 • să furnizeze solicitantului toate informațiile esențiale referitoare la sistemul de despăgubiri instituit de statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea;
 • să furnizeze solicitantului formularele necesare pentru a-și prezenta cererea;
 • la cererea solicitantului, să furnizeze orientări și informații generale privind modul în care trebuie completată cererea și documentația care poate fi necesară;
 • să primească cereri de despăgubiri și să le transmită fără întârziere, împreună cu documentația justificativă, autorității de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea;
 • să asiste solicitantul în îndeplinirea oricăror solicitări de informații suplimentare efectuate de autoritatea de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea;
 • dacă solicitantul solicită acest lucru, să transmită autorității de decizie orice informații suplimentare și alte documente.
 • În cazul în care autoritatea de decizie din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea decide să audieze solicitantul sau orice altă persoană, parchetul va lua măsurile necesare pentru a se asigura că autoritatea de decizie poate audia direct persoana în cauză, în conformitate cu legislația respectivului stat membru. În cazul în care se organizează o conferință video, se aplică normele prevăzute în Legea nr. 11 din 7 ianuarie 1998.
 • În cazul în care autoritatea de decizie din celălalt stat membru al UE solicită acest lucru, parchetul va audia personal solicitantul sau orice altă persoană și va trimite autorității de decizie un raport al audierii.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Printre sarcinile îndeplinite de parchetul general de pe lângă curtea de apel, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, se numără și traducerea documentelor, pentru care solicitantul nu va suporta nicio plată.

Toate informațiile sunt transmise de către parchet autorității de decizie din celălalt stat membru al UE fie în limba oficială (sau într-una din limbile oficiale) a statului membru respectiv, care trebuie în orice caz să fie una dintre limbile instituțiilor Uniunii, fie alternativ în altă limbă a instituțiilor Uniunii considerată acceptabilă de către statul membru respectiv.

Rapoartele audierilor efectuate de autoritatea responsabilă cu asistența sunt transmise în limba italiană.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Cipru

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Nu există informații în acest sens.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Rolul autorităților responsabile cu asistența este de a vă ajuta să găsiți informațiile utile pentru a depune cererea și toate documentele necesare pentru a primi despăgubiri, fără a întâmpina dificultăți practice și lingvistice.

Dacă cererea ce urmează să fie trimisă trebuie să fie tradusă, autoritatea în cauză se ocupă de traducerea documentelor justificative? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Serviciile de securitate socială acționează ca autoritate de asistență, însă nu se ocupă de traducerea documentelor justificative.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există taxe administrative sau de altă natură pentru trimiterea cererii în străinătate.

Ultima actualizare: 11/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Letonia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Serviciul de asistență judiciară (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: + 371 67514208
Număr de telefon gratuit: + 371 80001801
Fax: + 371 67514209

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăjpa@jpa.gov.lv
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Victimele pot solicita despăgubiri autorității competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului de asistență juridică.

Serviciul de asistență judiciară oferă victimei informații cu privire la normele, procedurile și cerințele pe care le aplică autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene atunci când soluționează o cerere de despăgubiri; de asemenea, serviciul este responsabil de audierea persoanelor implicate în procedura penală, la cererea autorității competente a statului membru al Uniunii Europene care soluționează cererea de despăgubiri.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Cererea de despăgubire este redactată într-o limbă pe care statul membru al Uniunii Europene a declarat că o acceptă.

Serviciul de asistență judiciară asigură traducerea documentelor care trebuie trimise unei alte autorități competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene și acoperă aceste costuri din bugetul național.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

În cazul în care cererea de despăgubire este trimisă unei autorități competente dintr-un alt stat membru al UE prin intermediul Serviciului de asistență judiciară, victima nu suportă costurile de trimitere.

Ultima actualizare: 28/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Lituania

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30
, Vilnius

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției din Republica Lituania este autorizat să comunice autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene cererile de despăgubire a prejudiciilor cauzate prin săvârșirea cu violență a unei infracțiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, depuse de cetățenii Republicii Lituania și de alte persoane cu reședința permanentă în Republica Lituania. În plus, Ministerul Justiției furnizează persoanelor vizate informații privind condițiile și procedurile impuse de autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene pentru obținerea acestor despăgubiri.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, Ministerul Justiției va furniza sprijin pentru traducerea documentelor ce urmează să fie transmise. Victima nu va trebui să suporte costurile aferente traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu, demersul este gratuit.

Ultima actualizare: 22/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Luxemburg

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției din Luxemburg oferă asistență victimelor, furnizând informațiile esențiale privind posibilitatea de a solicita o despăgubire într-un alt stat membru și transmițând efectiv cererea de despăgubire autorității competente din statul membru respectiv.

În mod similar, Ministerul Justiției va acorda asistență și în cazul în care autoritatea de decizie din celălalt stat membru solicită informații suplimentare.

Ministerul Justiției va colabora, după caz, la audierea victimei de către autoritatea de decizie, în special prin intermediul organizării unei teleconferințe. Acesta poate fi însărcinat de autoritatea de decizie să ia o declarație victimei și să întocmească un proces-verbal pe care să îl va trimită ulterior autorității de decizie.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Cererea poate fi redactată în germană, engleză sau franceză, deci, în principiu, nu este necesară nicio traducere.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 24/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Ungaria

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Oficiile agențiilor administrației centrale din Budapesta sau ale administrației locale (serviciile locale de asistență pentru victime) îndeplinesc rolul de autorități însărcinate cu asistența.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea însărcinată cu asistența pune la dispoziție formularele de cerere, ajută victimele să completeze aceste formulare și le transmite apoi autorității competente.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, costurile sunt acoperite de stat.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu. Transmiterea cererii se face gratuit.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Malta

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției, Culturii și Administrației Locale

30, Old Treasury Street
Valletta

Care este rolul autorității de asistență?

Rolul acesteia este de a prelucra în mod preliminar și de a evalua cererea.

Dacă cererea ce urmează să fie trimisă trebuie să fie tradusă, autoritatea în cauză se ocupă de traducerea documentelor justificative? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, autoritatea ca traduce documentele justificative. Organismul maltez de asistență juridică acoperă costurile și cheltuielile aferente.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există astfel de taxe.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Ţările de Jos

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresă:
Kneuterdijk 1
2514 EM Haga

Telefon: 070-4142000
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@schadefonds.nl

Adresă poștală:
Postbus 71
2501 CB Haga

Care este rolul autorității de asistență?

La cerere, Linkul se deschide într-o fereastră nouăFondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate trimite formularul de cerere pe care trebuie să îl completați și să îl depuneți la autoritatea competentă din străinătate. După primirea acestui formular completat și a documentelor justificative, fondul le va traduce, dacă este cazul, și le va trimite autorității competente.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente va acoperi costurile legate de traducere, dacă aceasta este necesară.

Trebuie plătite taxe administrative sau alte taxe la trimiterea cererii în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Austria

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Oficiul federal al afacerilor sociale și al persoanelor cu handicap (serviciul Ministerului afacerilor sociale), antena regională din Viena Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Viena

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăpost.wien@sozialministeriumservice.at

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Rolul și sarcinile autorității de asistență sunt clar definite în Directiva 2004/80/CE a Consiliului. Acestea sunt prevăzute și la articolul 9a din VOG.

Dacă cererea ce urmează să fie trimisă trebuie să fie tradusă, autoritatea în cauză se ocupă de traducerea documentelor justificative? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Articolul 11 din Directiva 2004/80/CE a Consiliului prevede că victima nu trebuie să suporte cheltuieli.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Victima nu trebuie să suporte aceste cheltuieli.

Ultima actualizare: 19/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Polonia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Această informație nu este încă disponibilă.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritățile care acordă asistență vă vor furniza informațiile necesare pentru a obține despăgubiri, vă vor pune la dispoziție un model de formular de cerere și vă vor ajuta să îl completați și apoi să îl trimiteți autorității de decizie competente din celălalt stat membru al UE.

Autoritățile care acordă asistență cooperează cu autoritățile decizionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene competente să examineze cererile de despăgubire introduse de persoanele cu reședința permanentă în Polonia. În contextul unei astfel de cooperări, autoritățile care acordă asistență, de comun acord cu persoanele care solicită despăgubiri, transmit informațiile și documentele justificative, audiază persoane sau sprijină organizarea de audieri la distanță.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

În cazul în care trebuie traduse documentele ce urmează să fie transmise organelor de decizie ale altor state membre ale Uniunii Europene, organismul care acordă asistență se ocupă de traducerea acestora, iar costurile aferente traducerii sunt suportate de Trezoreria de Stat.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu există taxe pentru trimiterea unei cereri de despăgubiri în străinătate.

Ultima actualizare: 28/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Portugalia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia pentru protecția victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC).

Care este rolul autorității de asistență?

Autoritatea responsabilă cu asistența din Portugalia este Comisia pentru protecția victimelor infracțiunilor, care îndeplinește următoarele funcții:

 • oferă informațiile necesare pentru completarea cererii;
 • transmite cererile către autoritatea de decizie din statul membru în care a fost comisă infracțiunea;
 • îndrumă solicitanții în cazul în care sunt necesare documente suplimentare;
 • organizează audieri dacă autoritatea de decizie din celălalt stat membru al UE consideră acest lucru necesar.

Autoritatea din Portugalia va traduce documentele justificative, în cazul în care traducerile sunt necesare în scopul soluționării cererii? Dacă da, cine plătește pentru efectuarea traducerii?

Documentele trebuie depuse în limba portugheză și în limba engleză. Dacă acestea trebuie traduse, costul va fi suportat de CPVC.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - România

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Autoritatea română responsabilă cu asistența desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directiva 80/2004 este:

Ministerul Justiției
Direcția Drept International și Cooperare Judiciară
Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
Tel.: + 40372041077
Fax: + 40372041079
Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouădreptinternational@just.ro; Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Cetățeanul român, apatridul sau străinul care locuiește legal în România, victimă a unei infracțiuni intenționate comise cu violență pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate solicita, cu sprijinul autorității de asistență din România, o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, în condițiile prevăzute de legea acelui stat.

Cetățeanul român, apatridul sau străinul care locuiește legal în România, victimă a unei infracțiuni intenționate comise cu violență pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate depune la Ministerul Justiției o cerere pentru obținerea compensației financiare din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, însoțită de documentele justificative necesare.

Ministerul Justiției furnizează solicitantului informațiile necesare privind posibilitățile de a cere o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, formularele de cerere necesare, precum și informații și indicații despre modul de completare a formularului de cerere și despre documentele justificative necesare.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Cu privire la cheltuielile legate de traducerea actelor, acestea ar putea fi suportate de către Ministerul Justiției numai dacă ar fi de natură să pună în pericol întreținerea victimei sau a familiei victimei.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 28/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Slovenia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Slovenia (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije)
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon:+386 1 369 53 38
Fax:+386 1 369 53 06

Email:Linkul se deschide într-o fereastră nouăgp.mp@gov.si
Site web:Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mp.gov.si

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției (în calitate de autoritate responsabilă cu asistența) cooperează și face schimb de date cu comisia care decide cu privire la despăgubiri, poliția și autoritățile competente din alte țări și contribuie la găsirea de soluții adecvate în cazurile transfrontaliere (atunci când o persoană străină este victimă în Republica Slovenia sau când un cetățean sloven este victima unei infracțiuni în străinătate).

Ministerul Justiției oferă solicitantului informații de bază privind posibilitățile și condițiile de obținere a despăgubirilor în alte state membre ale UE și, în acest scop, solicită, de asemenea, informații din partea autorităților din alte state membre. De asemenea, Ministerul Justiției este competent să primească sau să transmită cereri în cazurile transfrontaliere.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Costurile traducerii se acoperă din bugetul Republicii Slovenia.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu, nu există taxe pentru introducerea cererii, demersurile și adoptarea deciziei în cadrul unei cereri de despăgubiri în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (ZOZKD).

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Slovacia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Ministerul Justiției din Republica Slovacia – Serviciul reabilitare și despăgubiri - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania

Telefon: +421 288891225
Fax: +421 288891579

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăvictims@justice.sk
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.gov.sk

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă furnizează victimelor informații cu privire la condițiile de obținere a despăgubirilor care sunt în vigoare în statul membru pe teritoriul căruia s-a comis infracțiunea, precum și formularele de cerere necesare pentru a solicita o astfel de despăgubire; la cerere, îi poate ajuta pe solicitanți să completeze formularele. Cererea este transmisă de Ministerul Justiției din Republica Slovacă.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu se ocupă de traducerea documentelor necesare. Victima trebuie să se ocupe de traducere și să suporte costurile aferente.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 09/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Finlanda

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Valtiokonttori
(Trezoreria publică) PL 50
00054 Valtiokonttori

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouărikosvahingot@valtiokonttori.fi

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Dacă sunteți victima unui act de violență comis intenționat într-un alt stat membru al UE, Trezoreria publică din Finlanda (Valtiokonttori) vă va oferi informații privind dreptul de a solicita despăgubiri autorităților din statul în care a avut loc fapta. De asemenea, Trezoreria vă va furniza formularele de cerere și vă va oferi sfaturi de ordin general; veți primi informații cu privire la modul de completare a formularului de cerere și la documentele care trebuie anexate la cerere.

Puteți depune cererea la Trezorerie, care o va transmite, împreună cu documentele justificative, autorităților competente din țara în care a avut loc fapta.

În cazul în care autoritățile celuilalt stat membru solicită informații suplimentare, Trezoreria vă va oferi consiliere generală, după caz, cu privire la modul în care să răspundeți acestei cereri și va transmite aceste informații suplimentare autorităților care le-au solicitat.

Trezoreria oferă asistență oficială autorităților din celălalt stat membru responsabil cu despăgubirea, oferindu-le acestora posibilitatea de a audia persoana care solicită despăgubiri, un martor, un expert sau o altă persoană aflată în Finlanda. Trezoreria poate, de asemenea, să efectueze ea însăși audierea persoanelor menționate mai sus și să transmită raportul audierii autorităților responsabile cu despăgubirile.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Trezoreria se va ocupa de traducerea cererii și a documentelor justificative într-o limbă pe care statul în care a avut loc fapta a indicat că o acceptă. Nu vi se va cere să suportați costul traducerii documentelor.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu se percep taxe pentru trimiterea cererii.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Suedia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Brottsoffermyndighet (Autoritatea de asistență pentru victimele infracțiunilor)

Storgatan 49
Umeå

Telefon: (46)90708200
Fax: (46)90178353

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adresa de corespondență:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Brottsoffermyndighet, în calitate de autoritate însărcinată cu asistența, își oferă sprijinul pentru redactarea corespunzătoare și trimiterea cererii către autoritatea de decizie dintr-o altă țară din UE. Brottsoffermyndighet facilitează, de asemenea, schimbul de informații și de mesaje dintre autorul cererii și autoritatea de decizie, de exemplu dacă sunt necesare informații suplimentare sau o anchetă suplimentară pentru luarea deciziei.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, traducerea este asigurată, dacă acest lucru este necesar. Brottsoffermyndighet acoperă costurile traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 26/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Anglia şi Ţara Galilor

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Autoritatea responsabilă cu despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni [Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)]

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Le vom furniza asistență rezidenților Regatului Unit care au suferit prejudicii într-o altă țară din UE și care încearcă să obțină despăgubiri din partea țării în cauză.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Avem posibilitatea de a obține traducerea documentelor justificative și a asigura plata acesteia.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu percepem taxe pentru serviciile noastre, dar, în cazul în care o altă țară din UE percepe această taxă, nu vom plăti costurile de depunere a unei cereri.

Ultima actualizare: 16/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Irlanda de Nord

Întrebările următoare nu se aplică schemei din Irlanda de Nord.

 

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

-

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

-

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

-

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

-

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Scoţia

Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Autoritatea responsabilă cu despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni [Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)]

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Le vom furniza asistență rezidenților Regatului Unit care au suferit prejudicii într-o altă țară din UE și care încearcă să obțină despăgubiri din partea țării în cauză.

Autoritatea respectivă va traduce documentele justificative, în cazul în care acest lucru este necesar pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Avem posibilitatea de a obține traducerea documentelor justificative și a asigura plata acesteia.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

Nu percepem taxe pentru serviciile noastre, dar, în cazul în care o altă țară din UE percepe această taxă, nu vom plăti costurile de depunere a unei cereri.

Ultima actualizare: 14/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.